062–809–3666 sivarommkt@gmail.com Open House on the 08.30 am to 05.30 pm

ข่าวสารทั้งหมด

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว 27-28 เม.ษ. Sivarom City นิคมพัฒนา-ระยอง

#สวย #ใหญ่ #คุ้ม ที่สุดในระยอง

ระยองพัฒนาเมืองเผย ระยองเตรียมรับไฮสปีด ชงรถไฟฟ้า 4 สายเชื่อม EEC

ระยองพัฒนาเมืองเผย ระยองเตรียมรับไฮสปีด ชงรถไฟฟ้า 4 สายเชื่อม EEC

ระยองตื่นรับไฮสปีดเทรนแต่หัววัน รื้อระบบขนส่งใหม่ทั้งกระบิ ชงลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา 4 สาย เชื่อม smart bus 3 เส้นทาง เปิดให้เอกชนร่วมวง PPP กว่า 2.5 หมื่นล้าน พลิกที่ดินย่าน CBD เมืองเก่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง เชื่อมเศรษฐกิจอีอีซีบูม ม.บูรพา-ม.เกษตร ดันพิมพ์เขียวแจ้งเกิด
แหล่งข่าวระดับสูงจากองค์การบริหารจังหวัดระยองเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ระยองกำลังจะพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหม่ คู่กับการพัฒนาที่ดินรอบสถานี เงินลงทุน 15,000-25,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตามการศึกษา 2 ฉบับคือ

1.โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง 25,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานจังหวัดระยองว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษา

2.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง 15,000 ล้านบาท ซึ่งเทศบาลนครระยองว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษา

พร้อมเสนอแผนพัฒนาเมืองรัศมีรอบสถานีหลัก เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) พิจารณาและสรรหาผู้ดำเนินโครงการ อาจให้เอกชนร่วมลงทุน PPP หัวใจของการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ พบว่า “จราจรติดขัดเป็นปัญหาหลักของระยอง และในอนาคต EEC เกิด จะมีคนเพิ่มขึ้นอีกมหาศาล ปริมาณจราจรในอนาคตมีความต้องการเดินทางในเขตผังเมืองรวมระยอง จะเพิ่มขึ้นเป็น 383,231 เที่ยว/วัน ปี 2563 จะมีปริมาณการเดินทางเพิ่มขึ้น 73.06% โดยระบบขนส่งใช้รถสองแถวเป็นหลัก จึงต้องพัฒนา”

โชว์รถไฟฟ้า 4 สายเชื่อมเมือง

โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยองนั้น แบ่งเป็น 3 ระยะ รวม 316.40 กม.84 สถานี วงเงิน 25,845,252,880 บาท แบ่งเป็น

โครงการระยะสั้น รถไฟฟ้า light rail transit (LRT) (ระยะที่ 1) วิ่งยกระดับบนเกาะกลางคือ สายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง -สถานีตะพง 20 กม. 7 สถานี วงเงิน 12,854,980,000 บาท และ smart bus 3 เส้นทาง ได้แก่ 1) สายสีแดง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-ห้างสรรพสินค้า Passion ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 2) สายสีฟ้า สถานีห้างสรรพสินค้า Passion-สถานีอู่ตะเภาและ 3) สายสีเทา สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-แยกทับมา-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รวม 89.93 กม. 36 สถานี วงเงิน 194,403,000 บาท

โครงการระยะกลาง วงเงิน 12,641,539,880 บาท แบ่งเป็นรถ LRT 1 สายสีม่วง (ระยะที่ 2) สถานี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 23.99 กม. 5 สถานี วงเงิน 12,458,741,880 บาท และ smart bus 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.สายสีเขียวเข้ม สถานีขนส่งแห่งที่ 1-สถานีบ้านค่าย 2.สายสีน้ำตาล สถานีศูนย์ราชการจังหวัดระยอง-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รวม103.88 กม. 21 สถานี วงเงินรวม 182,798,000 บาท

โครงการระยะยาว แบ่งเป็น smart bus สายสีน้ำเงิน สถานีตะพง-สถานีท่าเรือบ้านเพ 29.80 กม. 6 สถานี วงเงิน 61,160,000 บาท และสายสีเหลือง สถานีโรงพยาบาลระยอง-สถานีขนส่งแห่งที่ 1 ระยะทาง 48.80 กม. มี 13 สถานี วงเงิน 93,170,000 บาท

นอกจากศึกษาพื้นที่ 3 สถานีหลัก ได้แก่

1) สถานีตะพง ลักษณะ TOD ในพื้นที่อยู่อาศัยชุมชนชานเมือง เน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้มีรายได้ปานกลางพัฒนาเป็นคอมมิวนิตี้มอลล์

2) สถานีเทศบันเทิง ในศูนย์กลางเมือง เน้นพัฒนาสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้สูง

3) สถานีสำนักงานขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ส่งเสริมเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่การค้า และที่อยู่อาศัยด้วยจักรยาน ส่งเสริมการพัฒนา community mall ขนาดเล็ก

พลิกที่ดิน 3 ย่าน CBD เก่า

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ผลการศึกษาให้เริ่มต้นด้วยรถชัตเทิลบัส (shuttle bus) ก่อน หลังจากนั้นจึงทำรถไฟฟ้ารางเบาระดับพื้นดิน ภายใต้เงื่อนไขที่มีสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีที่ 10 ระยองแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ สายสีแดง ระยะทาง 23 กม. มี 18 สถานี ถ้าใช้ระบบ LRT วงเงินลงทุน 14,476.43 ล้านบาท เริ่มจากถนนสุขุมวิทบริเวณห้วยโป่ง ถึงบริษัท IRPC และสายสีเหลือง ใช้รถชัตเทิลบัสวงเงินลงทุน488.01 ล้านบาท ระยะทาง 13 กม. มี 14 สถานี เริ่มจากถนนตากสินมหาราช บริเวณก้นปึกถึงถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าถนนจันทอุดม บรรจบสาย 36 และเลี้ยวซ้ายแยกโกลบอลเฮ้าส์ ไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทบริเวณแยกขนส่ง (เพิ่มสถานี ร.ร.ตากสิน 1 สถานี)

รวมถึงเสนอการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ TOD จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีระยองวิทยาคม สถานีโรงพยาบาลระยอง สถานีเทสโก้ โลตัส สถานีแหลมทอง และสถานีเซ็นทรัล เกาะลอย และแผนในการพัฒนาเมืองระยอง เพื่อพลิกฟื้นย่านเมืองเก่าที่เคยเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เมื่อ50 ปีก่อนให้กลับคืนมาใน 3 ย่านเก่าได้แก่ บริเวณถนนยมจินดา เทศบันเทิง สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ขณะเดียวกันจะนำรถสมาร์ทบัสมาวิ่งในเส้นทางสายสีเหลืองก่อน

นายภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แผนการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม หรือเมืองเก่าบนถนนสุขุมวิท ซึ่งกินพื้นที่รวมที่ดินของเอกชน 4 ตร.กม. จะมุ่งพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลนครระยอง บริเวณตลาดเทศบันเทิง เชื่อมต่อกับถนนยมจินดาเท่านั้น ทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2563

ขอบคุณข้อมูล : prachachat

9-10 มี.ค. นี้!!! Pre-Sale

Pre-Sale โครงการ M VENUE WESTGATE 9-10 มี.ค. นี้!!!

พบข้อเสนอสุดพิเศษภายในงาน จองบ้านหรู พร้อมโอนฯ ก่อนมาตรการรัฐ ผ่อนเพียง 12,000 บาท/เดือน* !!

เริ่มเพียง 4 ล้านต้นๆ* เท่านั้น

บ้านหรูสไตล์ Switzerland โครงการใหม่คุณภาพจาก Maison Development ให้คุณสัมผัสความสง่างามเหนือกาลเวลา บนทำเลย่านบางใหญ่ ที่ใกล้ทุกความสะดวกสบาย

M VENUE | WEST GATE บ้านหรูสไตล์ Switzerland
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปสุดคลาสสิกพร้อมซุ้มทางเข้าและสวนส่วนกลางสไตล์สวิสฯ
- เพียง 3 กม. จาก CentralPlaza Westgate, Big C บางใหญ่, รพ.เกษมราษฎร์ ฯลฯ
- 10 นาที ถึง MRT สถานีคลองบางไผ่

โทร. 062-809-3666
ลงทะเบียน : https://www.mvenue-westgate.com/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพบรรยากาศ PreSale 3 มี.ค. Sivarom Park

PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!! @Sivarom Park
ราคาเริ่มต้น เพียง 3.69 ลบ.*

บ้านสวยขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว...

บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชัน Smart Home ควบคุมระบบภายในบ้านผ่าน Smartphone
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู,

โทร : 062-828-5533

ลงทะเบียน : https://www.sivarompark-bangpu.com/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
#สิวารมณ์ #สุขุมวิท #บางปู #บ้านเดี่ยว #อังกฤษ #บริติช #British

ภาพบรรยากาศ PreSale 2 มี.ค. Sivarom Park

PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!! @Sivarom Park
ราคาเริ่มต้น เพียง 3.69 ลบ.*

บ้านสวยขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้ว...

บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชัน Smart Home ควบคุมระบบภายในบ้านผ่าน Smartphone
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู,

โทร : 062-828-5533

ลงทะเบียน : https://www.sivarompark-bangpu.com/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
#สิวารมณ์ #สุขุมวิท #บางปู #บ้านเดี่ยว #อังกฤษ #บริติช #British

PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!! โครงการ SIvarom Park

#PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!!
#ราคาเริ่มต้น เพียง 3.69 ลบ.*

สิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท-บางปู บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชั่นสมาร์ทโฮม ควบคุมระบบภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู

ลงทะเบียน https://www.sivarompark-bangpu.com/
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-828-5533 / 02-026-2375

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!! โครงการ Sivarom Park

#PreSale 2-3 มี.ค.นี้!!!!!
#ราคาเริ่มต้น เพียง 3.69 ลบ.*

สิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท-บางปู บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชั่นสมาร์ทโฮม ควบคุมระบบภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู

ลงทะเบียน https://www.sivarompark-bangpu.com/
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-828-5533 / 02-026-2375

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เตรียมพบกับโครงการใหม่ ณ หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต เร็วๆนี้!!!!

“หาดสวรรค์อันสวยงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงาม เงียบสงบ และ เป็นส่วนตัว“

สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมิน ขอนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต ค่ะ หาดในทอน คือ หาดเล็กๆ ยาว 1 กิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต เดินทางเพียงแค่ 20 นาที เท่านั้น จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

จุดเด่นของหาด คือ ความสวยงามของธรรมชาติที่ ชายหาดมีความสะอาด ทรายละเอียด น้ำทะเลใส คลื่นไม่แรง นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน อยู่ใกล้แหล่งชุมชนคนท้องถิ่น และด้วยระยะห่างจากถนนสายหลัก ที่ค่อนข้างห่างออกไป ทำให้หาดในทอน มีความเงียบสงบ และมีความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง และนี่จึงเป็นเหตุผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการ การพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว เลือกที่จะเดินทางมาที่หาดในทอนแห่งนี้นั่นเองค่ะ

เตรียมพบกับโครงการใหม่ ณ หาดในทอน จังหวัดภูเก็ต เร็วๆนี้!!!!

#ภูเก็ต #SeaHeaven #ทะเล #เที่ยว #ภาคใต้ #พักผ่อน

รีวิวโครงการ Sivarom Park โดย Home Buyers Guide..

รีวิวโครงการ Sivarom Park โดย Home Buyers Guide..

วิดีโอรีวิวโครงการ https://youtu.be/4Lv0xF2UTjs

บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชัน Smart Home ควบคุมระบบภายในบ้านผ่าน Smartphone
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู,

โทร : 062-828-5533

ลงทะเบียน : https://www.sivarompark-bangpu.com/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
#สิวารมณ์ #สุขุมวิท #บางปู #บ้านเดี่ยว #อังกฤษ #บริติช #British

เตรียมพบกับโครงการ Sivarom City นิคมพัฒนา - ระยอง เร็วๆนี้ !!

#EEC
สวัสดีค่ะ วันนี้แอดมินขอนำเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

เป้าหมายหลักของ EEC คือ การเติมเต็มภาพรวม ในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ในพื้นที่เป้าหมายใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง

Sivarom City เตรียมพบกับโครงการ สิวารมณ์ ซิตี้ นิคมพัฒนา - ระยอง เร็วๆนี้ !!!

#ฉะเชิงเทรา #ชลบุรี #ระยอง #บ้านเดี่ยว #บ้านแฝด #ทาวน์เฮ้าส์ #นิคมพัฒนา

บ้านพร้อมระบบ Smart Home ที่ Sivarom Park

ความงามที่พร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ความล้ำสมัย
บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ British กับระบบ Smart Home ที่สามารถควบคุมระบบภายในบ้านผ่าน Smart Phone

ฟังก์ชัน Smart Home ประกอบด้วย

Automation Light - เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ เมื่อเดินผ่านห้องต่างๆ
Live Eyes - กล้องวงจรปิด ที่สามารถสื่อสารกับคนในกล้องได้
Light Control - สั่ง เปิด/ปิด ไฟในห้องต่างๆ
Smart Network - เชื่อมต่อระบบไร้สาย จากมือถือ
Electronic Control - สั่ง เปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
Air Control - สั่ง เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ

ฉลองปิดเฟส โครงการ Sivarom Park

ก้าวแรกที่สวยงาม...ฉลองปิดเฟส

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ จองโครงการสิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท - บางปู จนปิดเฟสแรก

สิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท-บางปู บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชั่นสมาร์ทโฮม ควบคุมระบบภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู

ราคาเริ่มต้นเพียง 3.69 ลบ.*

ลงทะเบียน https://www.sivarompark-bangpu.com/
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-828-5533 / 02-026-2375

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

13 ม.ค. VVIP BOOKING!

12-13 ม.ค. นี้! VVIP BOOKING
!! ซื้อก่อน ไปก่อน จองก่อน ไม่รอแล้วนะ !!
จากการตอบรับที่เกินคาดของเมื่อวาน ทำให้ยอดจองบ้านตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะ กับ โครงการบ้านเดี่ยวหรู แล้วพบกันวันนี้ค่ะ

สิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท-บางปู บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชั่นสมาร์ทโฮม ควบคุมระบบภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู

ราคาเริ่มต้นเพียง 3.59 ลบ.*
ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท*

ลงทะเบียน https://www.sivarompark-bangpu.com/
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-828-5533 / 02-026-2375

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

12 ม.ค. VVIP BOOKING!

12-13 ม.ค. นี้! VVIP BOOKING
ผลการตอบรับเกินคาด!!!!
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสิวารมณ์นะคะ

สิวารมณ์ ปาร์ค สุขุมวิท-บางปู บ้านเดี่ยวหรู สไตล์บริติช
- บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
- ฟังก์ชั่นสมาร์ทโฮม ควบคุมระบบภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน
- ส่วนกลางทันสมัย ผ่อนคลายไปกับคลับเฮ้าส์หรู โอบล้อมด้วยธรรมชาติ รับอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
- เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ สุขุมวิท-บางปู
- ใกล้ รร.นวมินทราชินูทิศฯ, รพ.รามาธิบดีฯ, ตลาดสดคลองด่าน, ตลาดตำหรุ, Tesco Lotus บางปู

ราคาเริ่มต้นเพียง 3.59 ลบ.*
ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท*

ลงทะเบียน https://www.sivarompark-bangpu.com/
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-828-5533 / 02-026-2375

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ภาพบรรยากาศ งานพิธีตอกเสาเอก โครงการ Sivarom Park

เริ่มแล้ว!!! อีกไม่นานเกินรอ
ภาพบรรยากาศ งานพิธีตอกเสาเอก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา "โครงการ สิวารมณ์ปาร์ค" (สุขุมวิท - บางปู) ได้มีพิธีตอกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคล นำโดยประธานในพิธี คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา (ประธานบริษัท) และ คุณ ธีระชาติ มโนธรรมรักษา (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมกับพนักงานในบริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเอกในครั้งนี้ ....!!

#บางปู #บ้านเดี่ยวสไตล์ฟาร์มเฮาส์ #บ้านชีวิตใหม่กลิ่นอายธรรมชาติ

การผ่อนบ้าน - คอนโด อย่างไรให้หมดเร็ว

การผ่อนบ้าน - คอนโด อย่างไรให้หมดเร็ว "เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณลองทำตาม วิธีแนะนำ 4 หัวข้อ จากเรื่องยาก จะกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน
×

ลืมรหัสผ่น

เข้าสู่ระบบ